Historisk arkiv

Tale: Innovasjonsprisen for universell utforming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Tale holdt 17. oktober, Design og Arkitektur Norge, Oslo

Sjekkes mot framføring


Jeg har sett fram til å være her i dag og ta del i utdeling av Innovasjonsprisen for universell utforming. Det er tredje gang prisen deles ut, og det er blitt en viktig pris som inspirerer og gir økt kunnskap om betydningen av universell utforming.

Det skyldes i stor grad dyktige formgivere som leverer spennende og nyskapende prosjekter og juryer med høy faglig tillit som gjør et grundig arbeid.

Innovasjonsprisen for universell utforming er en pris som henger høyt.

Universell utforming representerer viktige etiske verdier i vårt samfunn. Når universell utforming inngår i uteområder, bygninger, transportmidler og produkter og tjenester gir det likeverdighet og like muligheter.

Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering. Dessuten viser forsking og analyser at universell utforming er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Innovasjonsprisen for universell utforming har gitt oss en rekke eksempler på at universell utforming også kan være økonomisk lønnsomt for næringslivet.

Tidligere prisvinnere rapporter om økt salg av produkter, økt besøk på overnattingsbedrifter og økt tilgang på oppdrag.

Vinnerprosjektene skaper stor interesse internasjonalt. De er blant annet presentert på utstillinger både i London, Shanghai og Beijing. For flere av prisvinnerne har det medført økt etterspørsel og eksport.

Da er det kanskje ikke så rart at andre land, som Irland og Finland, vurderer å lage sin egen innovasjonspris for universell utforming.

Noen hevder at universell utforming begrenser mulighetene til å lage god design. Jeg er uenig i det. Universell utfordring skaper nye dimensjoner som utvider perspektivene og gir fantastiske faglige utfordringer til å skape noe nytt.

Det er fascinerende å oppleve hvor vidt universell utforming favner. Vi har praktiske og elegante bestikk og tog på flere tonn med god tilgjengelighet for alle. St Olav hospital er et godt eksempel på et stort prosjekt som har klart å oppnå god tilgjengelighet både i bygningsmassen og ved plassering sentralt i en by.
Det er mange eksempler på gode produkter, men det er fortsatt en vei å gå. Det endelige målet må være at omgivelsene våre er tilgjengelige og enkle å bruke for alle, uavhengig av funksjonsevne. Da må vi bli enda bedre på universell utforming.
Kompetanseenheten "Universell" ved NTNU får støtte fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet for å inkludere universell utforming og inkluderende løsninger ved landets universiteter og høyskoler.

En viktig del av dette arbeidet er å stimulere til å gjøre universell utforming til et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning. Det er høy interesse for dette, spesielt innen IKT, arkitektur, produktdesign, planlegging, bygg og helsefag.
Høyskolen i Oslo og Akershus har for eksempel etablert et mastergradsstudium om universell utforming i IKT. Jeg registrerer med glede at studenter fra hele verden søker seg til dette studiet.
På NTNUs avdeling på Gjøvik er det etablert et spennende fagmiljø rundt Norsk forskningslaboratorium for universell utforming.

Mer og bedre universell utforming bidrar til at flere kan komme i arbeid, og at eldre som ønsker det kan fortsette å jobbe. Universell utforming bidrar til å sikre den sosiale og økonomiske bærekraften i årene framover. Universell utforming gir med andre ord like muligheter til alle.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer innovativ bruk av universell utforming. Det er krevende å gå utenfor allfarvei og prøve nye løsninger. Heldigvis har vi formgivere i Norge som er modige og villige til å risikere tid og ressurser for å skape noe nytt.

Ikke alle kan vinne, men alle som har levert prosjekter til Innovasjonsprisen skal berømmes for viljen til å forsøke.
Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter har hatt ansvaret med å koordinere og gjennomføre prosessen med prisen.
Juryen har ikke bare vurdert prosjektene etter bilder og beskrivelser, den har også gjennomført en rekke befaringer. Jeg er glad for at juryen, med juryleder John Arne Bjerknes i spissen, har påtatt seg denne viktige oppgaven.

Innovasjonsprisen for universell utforming deles i år ut i syv kategorier. Det er arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produkter, grafisk design, interaksjonsdesign og digitale løsninger og tjenestedesign. I tillegg deles det ut en hovedpris.
Det er en stor glede for meg å kunne dele ut prisene til de sju kategorivinnerne og til hovedvinneren.

Les mer om vinnerne her.