Historisk arkiv

Forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn, med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjoner (finanstilsynsloven) § 9.

Forskriften regulerer hvordan Finanstilsynets utgifter skal fordeles på de ulike tilsynsgruppene. Det fremgår av forskriften at tilsynsutgiftene skal fordeles på de institusjoner som er under tilsyn ved utgangen av budsjettåret, og at det for foretak som kommer under tilsyn i løpet av budsjettåret, skal fastsettes et minstebeløp. Forskriften åpner for at Finanstilsynet kan fastsette et årlig minste og høyeste beløp som kan utliknes på den enkelte tilsynsenhet. Det er videre innført et gebyr for betalingsforetak og e-pengeforetak for å få søknad om konsesjon behandlet av Finanstilsynet.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Les forskriften her