Historisk arkiv

Endringer i avtalen om Den nordiske investeringsbanken (NIB)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd 14. februar ble det fastsatt endringer i avtalen om Den nordiske investeringsbanken (NIB) med sikte på mer effektiv styring og drift.

Endringene sikrer at NIBs virksomhet vil være i samsvar med sunne bankprinsipper. Videre åpnes det for at NIBs grunnkapital kan styres og utnyttes mer effektivt. Dette kan bidra bedre til bærekraftig verdiskapning.

Endringene i NIBs statutter innebærer at ordningene med prosjektinvesteringslån (PIL) og miljøinvesteringslån (MIL) nedlegges. Bortfallet av PIL- og MIL-ordningene innebærer at eierne ikke lenger blir direkte eksponert for tap i disse porteføljene, og at denne delen av forpliktet kapital kan anvendes mer fritt til å oppnå de av bankens formål som er høyest prioritert av eierne til enhver tid. NIB vil fortsette sine aktiviteter på disse områdene minst på dagens nivå i ikke-medlemsland, herunder miljøinvesteringslån til Østersjøens nærområder der dette er i medlemslandenes interesser. 

Endringer som berører Guvernørrådets fullmakter er nedfelt i en avtale om endring av § 14 i statuttene til overenskomst av 11. februar 2004 mellom de nordiske og baltiske landene om NIB. Øvrige endringer ble enstemmig vedtatt i bankens årsmøte (Guvernørrådet) i mai 2019, der finansministeren er Norges representant.

Endringsavtalen skal etter planen undertegnes i Oslo 28. februar.

Den nordiske investeringsbanken (NIB)