Historisk arkiv

Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nasjonalt program for offisiell statistikk er i dag vedtatt av Kongen i statsråd. Statistikkprogrammet setter rammene for den offisielle statistikken i Norge de neste årene. Programmet angir hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for disse.

Dette rammeverket som statistikkprogrammet utgjør, er en viktig del av den nye statistikkloven. Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Programmet er utviklet med betydelig bistand fra Statistisk sentralbyrå og Utvalget for offisiell statistikk, og skal fungere som et redskap for å koordinere og samordne produksjon, utvikling og formidling av offisiell statistikk.

Programmet har vært på offentlig høring.

Les mer om Nasjonalt program for offisiell statistikk hos SSB