Historisk arkiv

Notifisering om systemviktige finansforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter om hvilke finansforetak som er systemviktige i Norge.

Basert på råd fra Finanstilsynet og i tråd med krav og prosedyrer i CRR/CRD IV-regelverket, har departementet i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge, og dermed oppfylle særskilte bufferkrav. Departementet har notifisert at DNB Bank ASA og Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som systemviktige, og ha krav til systemviktighetsbuffer på henholdsvis 2 og 1 prosent. Nordea Eiendomskreditt AS skal også anses som systemviktig, og ha krav til systemviktighetsbuffer på 1 prosent fra utgangen av juni 2022.

Notifikasjonene er sendt til EFTA-statenes faste komité, Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EU-kommisjonen.

Departementet vil treffe formelle vedtak om identifiseringen av systemviktige finansforetak om ca. én måned.

Les mer: