Historisk arkiv

Optin Bank ASA blir satt under offentlig administrasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag, etter tilrådning fra Finanstilsynet, fattet vedtak om at Optin Bank ASA avvikles under offentlig administrasjon.

Finanstilsynet vil som følge av dagens vedtak oppnevne et administrasjonsstyre som skal forestå avvikling av foretaket. Vedtaket innebærer også at Bankenes sikringsfond skal gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for utbetaling innen syv arbeidsdager. Innskuddsgarantien dekker alle innskudd i banken på opptil 2 millioner kroner per innskyter.

Optin Bank ASA er en relativt nyoppstartet bank med begrenset utlånsvirksomhet, hovedsakelig rettet mot forbrukslånsmarkedet. Innskuddsmassen utgjør ca. 270 millioner kroner, fordelt på et hundretalls innskytere.

Les mer: