Historisk arkiv

Nær dobling av jordmødre siden 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

98 kommuner får 58 millioner til å ansette flere jordmødre og styrke oppfølgingen av kvinner og familier i barselperioden. Med årets tildeling har regjeringen lagt til rette for nær en dobling av jordmorårsverk siden 2013.

- Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Stadig flere er fornøyd med fødsels- og barselomsorgen. Nå er det klart at Helsedirektoratet skal tildele 58 millioner til flere jordmorårsverk i kommunene. Det vil gjøre tilbudet enda tryggere og bedre for kvinner og familier i barselperioden, sier helseminister Bent Høie.

I årene 2013–2017 økte antall jordmorårsverk fra 279 til 408 årsverk. Ifølge de foreløpige KOSTRA-tallene for 2018 er det fortsatt økning. Med årets tildeling av øremerkede midler til jordmødre innebærer det at regjeringen har lagt til rette for nær en dobling av jordmorårsverk siden 2013.

- Samtidig som vi har lagt til rette for nær en dobling av jordmorårsverk har antallet fødsler gått ned. Det innebærer at økningen i jordmorkapasiteten har vært formidabel, sier Bent Høie.

Fra 2014-2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen om lag 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner. 58 millioner av de øremerkede midlene går til jordmorsårsverk.