Historisk arkiv

Nytt Bioteknologiråd er oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et nytt Bioteknologiråd. Professor Ole Frithjof Norheim er utnevnt som leder.

- Bioteknologirådet skal komme med råd og skape debatt om etiske og krevende spørsmål innenfor bruk av medisinsk bioteknologi og genteknologi. Jeg er glad for å ha fått på plass et råd med medlemmer som har ulike synspunkter og tilnærminger i disse viktige spørsmålene. Jeg ser frem til både gode råd og engasjerende debatter, sier helseminister Bent Høie.

Ved oppnevning av nytt råd har det vært viktig å gi rådet en sterk profil knyttet til etikk, filosofi, samfunnsvitenskap og juss. Det har også vært viktig å sikre bredde med tanke på livssyn, kulturbakgrunn, bioteknologi/medisin, genteknologi og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål.

Rådet skal dekke et bredt fagfelt. Det har derfor vært viktig å velge ut personer som har kompetanse på flere områder, men som også evner å reflektere utenfor eget kompetanseområde.

Leder for rådet, Ole Frithjof Norheim, er lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. Han ledet Prioriteringsutvalget som la frem sin rapport i 2014.

Om Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Det nye Bioteknologirådet er oppnevnt for perioden 15. april 2019 til 1. mai 2023. Rådet består av 15 faste medlemmer, og fem varamedlemmer. Rådet består av 11 kvinner og 9 menn.

For å sikre en åpen prosess knyttet til sammensetning av nytt råd, sendte departementet ut en bred invitasjon for å få forslag til nye medlemmer i rådet. Det kom inn 135 forslag. Forslagsstillerne var blant annet fra ulike brukerorganisasjoner, underliggende etater, kirken, helseforetak, universitets- og høyskolesektoren, bransje/interesseorganisasjoner og næringsliv.

Bioteknologirådets sammensetning

Leder:

Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen

Nestleder:

Førsteamanuensis Kristin Sollum Steinsbekk, Trondheim

Øvrige medlemmer:

 • Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås
 • Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
 • Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
 • Avdelingsleder og overlege Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
 • Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
 • Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne
 • Professor Raino S. E. Malnes, Oslo
 • Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum
 • Lege og forsker Morten Magelssen, Oslo
 • Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
 • Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange
 • Forsker, lege og forfatter Ishaq Bushra, Oslo
 • Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo 

Varamedlemmer:

 • Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
 • Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
 • Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo
 • Professor Trygve Brautaset, Trondheim
 • Lege og forsker Ishita Barua, Oslo