Historisk arkiv

Nyheter

ESA er uenig i Norges avslag overfor ELTE-utdannede: - Dette betyr ikke at saken er avgjort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsemyndighetene i Norge har tidligere besluttet å ikke gi godkjenning til personer med masterutdanning i psykologi fra Ungarn. ESA mener dette strider mot EØS-avtalen.

ESA, overvåkningsorganet i EØS, har nylig sendt Helse- og omsorgsdepartementet en grunngitt uttalelse, der de mener at søkere med masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn har rett til godkjenning som psykolog i Norge. Brevet er ledd i dialogen mellom ESA og Norge etter Helsedirektoratets endring av godkjenningspraksis overfor søkere med masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i 2016.

- Bakgrunnen for å ikke gi godkjenning handler om å sikre pasienter og brukere forsvarlige og trygge helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet skal kun gi autorisasjon og lisens som psykolog til personer som er tilstrekkelig kvalifiserte. Det at ESA er uenige i avgjørelsen, betyr ikke at ELTE-saken er avgjort. Vi vil nå gå grundig gjennom brevet fra ESA og på vanlig måte besvare dette innen fristen på 4 måneder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet tilbyr kvalifiseringsprogram for de kandidatene som startet på masterprogrammet i psykologi ved ELTE-universitetet før praksisendringen. Dette vil kvalifisere søkerne til autorisasjon som psykolog. Dette er en særskilt engangsløsning for de søkerne som ble berørt av Helsedirektoratets praksisendring.

- ESAs foreløpige vurdering får ikke betydning for kvalifiseringsprogrammene til de berørte ELTE-kandidatene. Disse vil bli gjennomført som planlagt, og kandidater som gjennomfører vil kunne søke om autorisasjon som psykolog, sier Bent Høie.

Dersom ESA etter den videre dialogen fortsatt er av den oppfatning at norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten, kan de beslutte å stevne Norge for EFTA-domstolen.

Staten har fått medhold av tingretten i samme sakskompleks. Motparten har anket saken til lagmannsretten.

 

Brev fra ESA.pdf

Les tidligere nettsak: Staten får medhold i tingretten i ELTE-saken