Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Lanserer handlingsplan for forebygging av selvmord 10. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging sammen med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. På markeringen lanseres regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord.

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen

De siste ti årene har rundt 600 mennesker i Norge tatt sitt eget liv, hvert eneste år. I 2018 mistet vi 674 mennesker. Selvmord er et betydelig samfunns- og folkehelseproblem, og krever innsats fra en rekke sektorer. Regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord inneholder en nullvisjon som skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere, og til å tydeliggjøre vårt felles ansvar og langsiktige forpliktelse i dette arbeidet.

God behandling av psykiske lidelser, spesielt depresjon, kan forebygge selvmord. Handlingsplanen vil derfor inneholde tiltak for å gi rask hjelp og sikre gode behandlingsforløp - fra første kontakt til behandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil planen inneholde tiltak innenfor områder som sosiale medier, oppfølging av etterlatte, hvordan en kan begrense tilgang til selvmordmetoder og forskning, kunnskap og kompetanse.

Else og Cecilie Ramona Kåss Furuseth leder markeringen 10. september. I tillegg til statsministeren og helseministeren deltar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Terese Grøm, generalsekretær i LEVE, Karoline Thorbjørnsen i Psyktærlig og Oddvar Vigenes, som har vært åpen om selvmordstanker og selvmordsforsøk, kommer også. Det samme gjør Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Senior Norge og Mohamed Fariss, som jobber ved Riverside ungdomshus i Oslo.

Tid: 10. september, kl. 16.00-17.00

Sted: Parkveien 45, Regjeringens representasjonsbolig

Oppmøte for presse i Riddervoldsgate 2 seinest kl. 15.40. Ta med gyldig pressekort og ID.

Om sendingen

Vi legger til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og Statsministerens kontor har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge markeringen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern [fhi.no]