Historisk arkiv

Regjeringen legger frem strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Feil- og undernæring blant eldre er et omfattende problem. Nå lanserer regjeringen en ny strategi, som skal bidra til bedre kosthold og gode måltidsopplevelser hos eldre som bor på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester.

– Mange eldre spiser for lite og feil mat. Derfor er det ekstra viktig at de får sunn og velsmakende mat i en hyggelig ramme, og at de selv får være med å velge hva de skal spise, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den nye strategien har tre innsatsområder:

  • systematisk ernæringsarbeid
  • tilstrekkelig og riktig kompetanse
  • en mat- og ernæringsoppfølging som er tilpasset brukernes individuelle behov og ønsker

Til tross for flere enkeltstudier, finnes det i dag ingen nasjonal oversikt over eldres kosthold. Regjeringen vil derfor be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæringsstatus.

– Dette vil gi oss nyttig kunnskap som gjør det mulig å komme med målrettede tiltak. Når eldre går ned i vekt blir helsen og livskvaliteten ofte dårligere, og de får enda større behov for helse- og omsorgstjenester. Alle er tjent med at vi snur denne utviklingen, sier Høie.

Tilsyn har avdekket at mange kommuner jobber for lite systematisk med eldre og ernæring. Dette kan gå utover pasientsikkerheten. I den nye strategien oppfordrer derfor regjeringen  kommunene til å utvikle egne ernæringsstrategier.

– Det er veldig viktig at kommunene jobber systematisk på dette området. Ved fortløpende å følge opp eldres ernæringsstatus, kan man fange opp dem som er i fare for å bli feil- eller underernært, og sette inn nødvendige tiltak før det går for langt, sier Høie.

Strategien presenterer følgende nye tiltak:

– Mat og det å snakke med andre gir trivsel og samhold, man føler at man lever, rett og slett! Det seier leder Mona Magnussen på Sogn frivillighetssentral i Oslo. Se video fra frivillighetssentralen, der eldre møtes flere ganger i uken for å spise samman med andre.