Historisk arkiv

Lovregulerer omskjæring for å hindre helseskade

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår at det legges til rette for omskjæring i spesialisthelsetjenesten for å hindre at gutter blir omskåret av ukyndige personer under helsefarlige forhold.

Årlig omskjæres omkring 2000 norske guttebarn. Etter at sykehusene sluttet å tilby omskjæring, finnes det ingen oversikt over hvordan og hvor disse inngrepene blir gjort.

- For å hindre at norske guttebarn utsettes for helsefare er det nødvendig med en lovregulering på dette feltet. Nå sikrer vi at inngrepet blir utført på en forsvarlig måte av kompetent personell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I lovforslaget som fremmes for Stortinget foreslås det at spesialisthelsetjenesten skal få ansvar for at det finnes et tilbud om rituell omskjæring. Inngrepet kan gjøres på offentlige sykehus eller på private klinikker etter avtale med det offentlige.

Omskjæring skal som hovedregel utføres av lege, men det åpnes for at også andre kan utføre inngrepet dersom lege er tilstede og står ansvarlig. Nødvendig smertelindring blir påbudt.

For å tydeliggjøre at dette ikke er en prioriterte tjeneste, foreslås det å innføre egenbetaling. Departementet vil komme tilbake til størrelsen på egenbetalingen i budsjettsammenheng etter at Stortinget har behandlet lovforslaget.

Det blir ikke foreslått noen lovfestet rett for helsepersonell til å reservere seg mot å utføre inngrepet.

- Jeg føler meg trygg på at spesialisthelsetjenesten kan finne fram til gode praktiske løsninger slik at inngrepet tilbys, samtidig som det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å utføre inngrepet. Det er i alles interesse at rituell omskjæring blir utført på en forsvarlig måte for å hindre at guttene blir utsatt for helsefare, sier Bent Høie.

Rituell omskjæring av gutter har blitt praktisert i religiøs sammenheng i flere tusen år, og er en tradisjon med dype religiøse motiv for den jødiske og muslimske befolkningen i store deler av verden. Inngrepet er ikke forbudt i noe land.

Les lovforslaget til Stortinget om rituell omskjæring av gutter

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter