Historisk arkiv

Statsråd Høie til FNs spesialseksjon om narkotika i New York

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika, holdes i New York 19.-21. april. Dette er et viktig møte for veien videre i internasjonal narkotikapolitikk. Under UNGASS2016 skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019, da det skal forhandles om en ny handlingsplan. Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på møtet.

– Både nasjonal og internasjonalt pågår det i dag en debatt om veien videre i narkotikapolitikken. Noen mener verden står ved et veiskille. FNs spesialsesjon om narkotika, UNGASS2016, har intensivert debatten. Norge er opptatt av å styrke helseperspektivet i denne debatten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Statsrådens program under UNGASS2016:

Tirsdag 19. april

10.00-13.00: Åpning av UNGASS2016. Statsråden holder innlegg om Norges posisjoner og innlegg på vegne av Pompidougruppen (Europarådets narkotikasamarbeid), der Norge har formannskap.

14.30-15.30: Sidearrangement: Forholdet mellom menneskerettigheter og kontroll i narkotikapolitikken. Norge og Europarådet er arrangør. Statsråden holder åpningsinnlegg.

15.00-18.00: Rundeborddiskusjon om helse i narkotikapolitikken; forebygging, behandling og tilgang på medisiner som inneholder narkotiske stoffer. Statsråden holder innlegg.

Onsdag 20. april

10.00-13.00 Plenumsdiskusjon og sidearrangementer.

13.30-14.30 Sidearrangement: Globale forskjeller i tilgangen på medisiner som inneholder narkotiske stoffer i medisinsk behandling, for eksempel til smertelindring.Statsråden holder innlegg.