Historisk arkiv

Pasienter kan fritt velge sted for rehabilitering fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fra 1. juli i år fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.
Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fra 1. juli i år fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Foto: Colourbox

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering, på nettsiden Velg behandlingssted kan velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale.

– Vi fortsetter å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge hvilken institusjon du ønsker å få rehabilitering på, bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette er allerede praksis flere steder i landet.  Den nye endringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

Velg behandlingssted selv

Retten til fritt behandlingsvalg utvides i første omgang til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

– Helsetjenesten gir folk mulighet til å mestre livet og være i aktivitet etter endt behandling. Det at pasienter nå fritt kan velge rehabilitering, gir flere mulighet til å komme raskere tilbake i samfunnsliv og arbeidsliv, sier Bent Høie.