Historisk arkiv

Vær obs i sommertrafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Til tross for gode føreforhold er juni, juli og august de mest ulykkesbelastede månedene i trafikken. Se film av Anders Anundsen og Ketil Solvik-Olsen i Utrykningspolitiets og Statens vegvesens trafikkontroll.

Totalt har vi hatt en betydelig reduksjon i antallet alvorlige ulykker de siste årene, men reduksjonen har ikke vært like tydelig når det gjelder sommertrafikken.

Utrykningspolitiet varsler mange kontroller i ukene som kommer. Politiet har særlig fokus på å forebygge motorsykkelulykker og å luke ut ruskjørere fra trafikken. 

Den generelle oppfordring til trafikantene i ferietrafikken er å tilpasse farten etter forholdene, ikke stresse og sørge for å sikre både passasjerer og last. Ta hensyn til dine medtrafikanter, vær tålmodig og hold din plass i køen. 

Anundsen og Solvik-Olsen i trafikkontroll

Fredag 12. juni deltok justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og samferdselsminister og Ketil Solvik-Olsen på en trafikkontroll på Taraldrud kontrollstasjon i Oppegård kommune. 

Anundsen kom til kontrollen på motorsykkel, mens Solvik-Olsen kom i bil. I filmen nedenfor kan du se begge statsrådene bli kontrollert av Utrykningspolitiet.