Historisk arkiv

Pris til to viktige bidragsytere i kampen mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner, og deles mellom de to vinnerne.


Justis-og beredskapsminister Anders Anundsen flankert av vinnerne. Til venstre Lilja Skljarova Hansen fra Øst-Finnmark politidistrikt og til høyre Marny Melkild fra Incestsenteret i Vestfold. (Foto JD – se flere bilder på Flickr)

 

Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner, og deles mellom de to vinnerne.

– Begge prisvinnerne gir viktige bidrag til det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner. Jeg håper prisen bidrar til å styrke de gode tiltakene som alt er satt i gang gjennom disse to prosjektene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Prisen deles ut til et samarbeidsprosjekt som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Øst-Finnmark politidistrikt og familievoldskoordinator Lilja Skljarova Hansen får prisen for den forebyggende kampanjen «Leker med ilden» som er presentert for alle kommunene i distriktet.

Incestsenteret i Vestfold får prisen for sitt skoleprosjekt. Prosjektet innebærer et samarbeid med skolene i fylket om et undervisningsopplegg om incest og seksuelle overgrep for elever i alderen 7-16 år.