Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Justis- og beredskapsministeren til Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsministeren skal leggje ned grunnstein for nytt politihus i Tromsø i morgon, tysdag 14. januar. Han vil òg ha ei rekkje andre møte i Tromsø.

Justis- og beredskapsministeren skal leggje ned grunnstein for nytt politihus i Tromsø tysdag 14. januar. Han vil òg ha ei rekkje andre møte i Tromsø.

Program for grunnsteinsnedlegginga:

10.30

Statsbygg ved administrerande direktør direktør Harald Nikolaisen ønsker velkomen

Nedlegging av grunnstein ved justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Tale ved politimeister Ole Bredrup Sæverud, Troms politidistrikt

Servering

Hilsingstalar

12.00

Slutt

 

Statsrådens vidare program:

12.10-12.55

Møte med politimeister Ole Bredrup Sæverud

12.55-13.40

Møte med Politiets fellesforbund

13.45-14.15

Møte med byrådsleiar Øyvind Hilmarsen og byråd for byutvikling Britt-Hege Alvarstein

14.30-15.00

Møte med Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett

15.30-16.00

Møte med Sivilforsvaret

16.15-17.00

Møte med Røde kors si skredgruppe

17.00-17.45

Møte med direktør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord

 

Med justis- og beredskapsministeren til Tromsø:

Politisk rådgjevar André Kolve, 977 20 535