Historisk arkiv

Ny sjef for Politiets utlendingsenhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Morten Hojem Ervik (50) ble i statsråd i dag beskikket som sjef Politiets utlendingsenhet (PU) for en åremålsperiode på seks år. Ervik har vært ansatt som assisterende sjef ved PU siden juni 2014, og har vært midlertidig beskikket av departementet som sjef siden 22. august 2016.

Morten Hojem Ervik er cand. jur. fra 1997 og har gjennomført lederutdanning, bl.a. topplederprogrammet på Politihøgskolen. Han har også i to perioder vært konstituert av Justis- og beredskapsdepartementet som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Fra 2008 til 2014 arbeidet han som politiinspektør/seksjonssjef i Politidirektoratet.

Hojem Ervik tiltrer stillingen fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.