Historisk arkiv

Verdens første sammenkobling av nasjonale nødnett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge og Sverige passerer denne uka en historisk milepæl for nordisk beredskap når de norske og svenske nødnettene kobles sammen. Det er første gang i verden en slik sammenkobling av nasjonale nødnett finner sted.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og inrikesminister Anders Ygeman markerer sammenknytningen av de nasjonale nødnettene
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og inrikesminister Anders Ygeman markerer sammenknytningen av de nasjonale nødnettene. Foto: JD

Se/last ned flere bilder fra Flickr

– Trusler, ulykker og naturkatastrofer forholder seg ikke til landegrenser – og da må verktøyene tilpasses dette. Sammenkoblingen av de to nødnettene er viktig for evnen til å håndtere kriser på begge sider av grensen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det er stor internasjonal interesse for sammenkoblingen av Nødnett, det landsdekkende sambandet for nød- og beredskapsaktører, og det svenske nødnettet Rakel.

I dag signeres samarbeidsavtalen mellom landene. Det avholdes også en øvelse i Meråker hvor nødetater fra begge land deltar og tester nødkommunikasjon på tvers av grensen i et realistisk scenario.

Brukere fra politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører i begge land får nå mulighet til å ta med seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kommunisere sømløst i felles talegrupper.

– Grensen mellom Norge og Sverige er lang, og landene har lang tradisjon for å hjelpe hverandre ved store og små hendelser. Felles teknologi åpner nå for at samarbeidet over grensen forenkles og forbedres. Effektiv innsats når ulykken er ute krever god kommunikasjon på tvers, sier Anundsen.

Arbeidet med å koble sammen de to nasjonale nettene er et utviklingssamarbeid mellom norske Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sammenkoblingen er en del av det EU-støttede programmet ISITEP.