Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Presseinvitasjon: Samlokalisering av nødmeldingssentralene 110 og 112 i Innlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Torsdag åpner justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) den første samlokaliserte nødmeldingssentralen i landets nye politidistrikter. Det er 110-sentralen i Innlandet og operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt som samlokaliseres.

På grunn av strenge sikkerhetskrav knyttet til adgang til sentralene, vil ikke media få anledning til å være tilstede under selve åpningen. Presse inviteres derimot til å møte justis- og beredskapsministeren utenfor Hamar politihus i etterkant av åpningen.

Sted: Hamar politihus

Tid: Torsdag 30. mars kl 1415.

Tilstede er også politidirektør Odd Reidar Humlegård og Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Innlandet politidistrikt vil ta bilder fra åpningen og sende til media.

Pressekontakter

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, mobil 40 23 24 54.

Kari-Anne Dobloug, kommunikasjonsrådgiver Innlandet politidistrikt, mobil 975 75 933