Historisk arkiv

Lovforslag om KRLE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre navnet på religionsfaget i skolen fra religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av tiden skal brukes til kristendom.

Fredag 27. mars ble lovforslaget om endringene i RLE-faget sendt til Stortinget.

 – Kristendommen spiller en svært viktig rolle i norsk historie og kultur. Vi mener det derfor er naturlig at kristendommen også får en noe større plass i religionsundervisningen i skolen. Samtidig er det viktig å understreke at faget ikke skal være forkynnende, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målene for hva elevene skal lære i KRLE-faget forandres ikke. Endringen fra RLE til KRLE er en del av både regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti.

– I et fag som bruker litt mer tid på kristendomskunnskap enn tidligere, er det naturlig at det også reflekteres i navnet, sier Røe Isaksen.

Prop. 82 L (2014-2015)