Historisk arkiv

Første møte i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forumet er opprettet av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner for å følge opp strategien Lærerutdanning 2025. I første møte diskuterte forumet hvordan partene kan samarbeide om rekruttering til lærerutdanningene.

– I strategien Lærerutdanning 2025 ligger det helt konkrete tiltak, mål og ambisjoner som er vårt felles kart i utviklingen av lærerutdanningene, profesjonsutvikling og samarbeidet mellom aktørene. Vi når ikke ambisjonene vi har satt oss om vi ikke er dedikerte til det felles prosjektet og går i samme retning, sier Nybø.

Forumet en nasjonal arena der nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, og eiere, ledere og lærere i barnehage og skole diskuterer og deltar i utviklingen av lærerutdanningene sammen. Forumet skal dekke alle lærerutdanningene, fra barnehage til videregående skole. Det gjør at man kan se hele utdanningsløpet mer i sammenheng.

Opprettet to nye fora

Regjeringen lanserte våren 2017 Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Strategien legger stor vekt på samarbeid mellom alle aktørene i lærerutdanningsfeltet. For å følge opp strategien er det opprettet to nye fora: et partssammensatt Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og et ekspertorgan kalt Faglig råd for Lærerutdanning 2025.

– De to nye foraene vil påvirke hverandre gjensidig. Mens det faglige rådet skal hjelpe oss å sammenstille det som finnes av kunnskap på relevante områder, skal forumet diskutere hvordan vi kan komme videre. Begge kan reise spørsmål som vi må løfte opp i ulike deler av sektoren, sier Sanner.

Bilde av Iselin Nybø, Jan Tore Sanner og noen av deltagerne i forumet
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og noen av deltagerne i forumet.