Historisk arkiv

Hvordan står det til i norsk høyere utdanning og forskning?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

7. mai presenterer forsknings- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø forskningsbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler.

Rapportene viser at norsk høyere utdanning og forskning er i stadig utvikling, med positive resultater på mange områder, men også noen klare utfordringer. De gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre politikkutforming i departementet og strategisk arbeid ved institusjonene.

I 2018 ser tilstandsrapporten særlig på digitalisering innenfor høyere utdanning, mens forskningsbarometeret tar et overblikk over det norske institusjonslandskapet og ser spesielt på forskningen innenfor de prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Forskningsbarometeret og tilstandsrapporten presenteres 7. mai på Filmens hus i Oslo på et seminar med bred deltakelse.

Nett-tv Presentasjon av Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018

Se sendingen her

Se sendingen her