Historisk arkiv

Dette er de mest populære studiene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rettsvitenskap, siviløkonom og politi topper i år listen over de mest populære utdanningene, viser tall fra Samordna opptak.

15.april var det søknadsfrist for de som vil begynne på høyere utdanning til høsten. I år er rettsvitenskap ved Universitet i Bergen det studiet flest har som førstevalg, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved NHH.

Se hele listen med de 30 mest populære studiene under.

Totalt har 138 732 personer søkt høyere utdanning. Det er en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med i fjor. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning.

Utdanningsområdene med den største prosentvise nedgangen er språk (-10,1 %) og reiseliv (-10,4%). Land- og havbruk (7,5%) og informasjonsteknologi (6,3%) har den største prosentvise økningen av søkere.

Les mer på Samordna opptak

− Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Klimaendringer og teknologi i rask utvikling gjør at vi må omstille oss. Det betyr at det i årene fremover vil bli viktigere enn noen gang å ha en utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Paramedisin ved Universitet i Stavanger, prehospitalt arbeid - paramedic ved OsloMet og arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er studiene med flest førstevalgssøkere per studieplass.

Se hele listen under.

Flere enn én av ti søker seg til lærerutdanningene

Aldri før har flere hatt en av lærerutdanningene som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Totalt ønsker flere enn én av ti å begynne på en av lærerutdanningene til høsten.

− Jeg er veldig glad for av vi har gode søkertall til lærerutdanningene også i år. I fjor var det en kraftig økning i antall søkere til lærerutdanningene, og det er positivt at vi holder oss på et høyt nivå, sier Nybø .

Lærerutdanningene har i år 14 122 førstevalgssøkere. Det er 135 flere enn i fjor og det utgjør en økning på 1 prosent. Det er litt lavere søkertall til grunnskolelærer- og lektorutdanningene, mens barnehagelærerutdanningen øker med nesten 300 søkere.

− Selv om tallene er gode og søkertallene til barnehagelærerutdanningen øker mye, så skulle jeg gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen. Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier Nybø.

Les mer: Pressemelding om søkertall.

Søkerne kan endre på rekkefølgen til studieønskene sine og fjerne studieønsker frem til 1. juli.

Flest førstevalgssøkere per studieprogram

Kilde: Samordna opptak

Nr.

Studiumnavn

Lærested

Studiested

Antall førstevalgssøkere

1

Rettsvitenskap

UIB

Bergen

1854

2

Siviløkonomutdanningen

NHH

Bergen

1716

3

Rettsvitenskap (jus), høst

UIO

Oslo

1533

4

Politiutdanning, Oslo

PHS

Oslo

1215

5

Sykepleie, Oslo

OSLOMET

Oslo

1111

6

Arkitekt

AHO

Oslo

984

7

Sykepleie, Trondheim

NTNU

Trondheim

983

8

Medisin, høst

UIO

Oslo

972

9

Psykologi , høst

UIO

Oslo

944

10

Industriell økonomi og teknologiledelse

NTNU

Trondheim

914

11

Økonomi og administrasjon

OSLOMET

Oslo

877

12

Kriminologi

UIO

Oslo

843

13

Ledelse

UIT

Alta

833

14

Rettsvitenskap (jus), vår

UIO

Oslo

823

15

Medisin

NTNU

Trondheim

821

16

Fysioterapi

OSLOMET

Oslo

819

17

Psykologi, profesjonsstudium

UIB

Bergen

808

18

Paramedisin

UIS

Stavanger

784

19

Økonomi og administrasjon, bachelor

NTNU

Trondheim

779

20

Psykologi, profesjonsstudium

NTNU

Trondheim

777

21

Medisin

UIB

Bergen

769

22

Sykepleie

UIS

Stavanger

743

23

Sykepleie, Bergen, høst

HVL

Bergen

739

24

Sosialt arbeid

OSLOMET

Oslo

739

25

Sykepleie

LDH

Oslo

690

26

Prehospitalt arbeid - paramedic

OSLOMET

Oslo

665

27

Barnevern

OSLOMET

Oslo

660

28

Barnehagelærer

OSLOMET

Oslo

631

29

Sykepleie

HIØ

Fredrikstad

623

30

Psykologi, bachelor

UIO

Oslo

595

Flest førstevalgssøkere per studieplass

Kilde: Samordna opptak

Nr

Studiumnavn

Lærested

Studiested

Antall førstevalgssøkere per studieplass i 2019

1

Paramedisin

UIS

Stavanger

39,2

2

Prehospitalt arbeid - paramedic

OSLOMET

Oslo

22,2

3

Arkitekt

AHO

Oslo

16,4

4

Luftfartsfag

UIT

Tromsø

15,8

5

Økonomi og ledelse, deltid

OSLOMET

Oslo

14,6

6

Psykologi , høst

UIO

Oslo

14,5

7

Økonomi og ledelse

OSLOMET

Oslo

14,4

8

Kriminologi

UIO

Oslo

14,1

9

Paramedisin

UIT

Tromsø

14,1

10

Paramedisin

NORD

Bodø

12,5

11

Trafikklærer

OSLOMET

Skedsmo

12,4

12

Ingeniør, bygg, fleksibel

NTNU

Gjøvik

12,3

13

Friluftsliv

HVO

Volda

10,8

14

Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim

NTNU

Trondheim

10,6

15

Engelsk, Bø, deltid

USN

Bø (Telemark)

10,3

16

Film- og videoproduksjon

NTNU

Trondheim

10,3

17

Barnevern

UIA

Kristiansand

10,2

18

Psykologi, årsstudium

UIO

Oslo

10,2

19

Norsk, Bø, deltid

USN

Bø (Telemark)

10,1

20

IKT

UIA

Grimstad

10

21

Psykologi, profesjonsstudium

NTNU

Trondheim

10

22

Kunst og design - studieretn. mote og produksjon

OSLOMET

Oslo

9,9

23

Medier og kommunikasjon, årsstudium

OSLOMET

Oslo

9,8

24

Sosialt arbeid, deltid

VID

Oslo

9,5

25

Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid

OSLOMET

Skedsmo

9,5

26

Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium

OSLOMET

Oslo

9,3

27

Psykologi, profesjonsstudium

UIB

Bergen

9,3

28

Design og kommunikasjon i digitale medier

OSLOMET

Oslo

9

29

Medisin, høst

UIO

Oslo

8,8

30

Tv-produksjon

UIB

Bergen

8,4