Historisk arkiv

Velkommen til toppmøte om studenters psykiske helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alt for mange studenter sliter med ensomhet og vanskelige tanker, mens alt for få søker hjelp. Dette viser årets utgave av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Derfor samler forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og helse- og omsorgsminister Bent Høie studenter, utdanningsinstitusjoner, samskipnader og helsetjenesten til et digitalt toppmøte. Her skal de snakke om hvordan vi på kort og lang sikt kan bedre studentenes psykiske helse.

Tid: 26. mai, klokken 13:30-15:00

Nett-tv Toppmøte om studenters psykiske helse

Se sendingen her

Se sendingen her

Møtet blir strømmet fra lokalene til Kunnskapsdepartementet onsdag 26. mai, kl. 13:30-15:00.

Det vil være mulighet for å stille spørsmål til innledere og panelet ved å sende en mail til Mats-Johansen.Beldo@kd.dep.no

Program

13.30-13.50 Velkommen

Innledninger ved:

 • 13.30 – 13.35 Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister 
 • 13.35 – 13.40 Bent Høie, helse- og omsorgsminister 
 • 13.40 – 13.45 Felipe Garcia, NSO - Norsk studentorganisasjon
 • 13.45 – 13.50 Anne Husebekk, Universitets- og høyskolerådet

13.50 – 14.20 Temabolk: Studentenes psykiske helse

Innledninger ved:

 • Peder Kjøs, leder for Kjøs-utvalget
 • Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppa SHoT
 • Anne K. Mullaly, leder helsefremmende arbeid SiO
 • Christine B. Bringager, leder fagråd psykisk helsevern

14.25 – 14.55 Panelsamtale

 • Henrik Asheim
 • Peder Kjøs
 • Kari Jussie Lønning
 • Felipe Garcia

14.55 – 15.00 Oppsummering og avslutning

På grunn av gjeldende smitteverntiltak blir møtet gjennomført digitalt og strømmet på regjeringen.no.

Journalister som ønsker å intervjue Henrik Asheim kan kontakte kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Johanne Severinsen. E-post: johanne.severinsen@kd.dep.no mobil: 91114868.

Journalister som ønsker å intervjue Bent Høie kan kontakte kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet, e-post: info@hod.dep.no mobil: 948 49 749