Historisk arkiv

Skal finne tidstyvene i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og KS starter nå et prosjekt for å få oversikt over de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen.

– Vi vet at mange lærere synes det går med unødig mye tid til rapportering og dokumentasjon, og at dette går på bekostning av den tiden de kan bruke til undervisning og forberedelser. Dette vil vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Prosjektet som nå settes i gang skal se på rapportering både på lærer-, skoleleder- og skoleeiernivå. De samlede rapporterings- og dokumentasjonskravene på alle nivåer i skolen vil bli vurdert. Sluttrapporten fra prosjektet skal være ferdig innen 1. desember 2014.

– Når prosjektet er gjennomført, vil vi se om vi kan endre på rutinene for rapportering. Da kan lærerne bruke mer tid på det som er viktigst, nemlig å gi elevene god undervisning, sier Røe Isaksen.

Både nasjonale utdanningsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner har et lovfestet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i skolene. Derfor vil det alltid være behov for rapportering og dokumentasjon av elevenes læring.

– Vi ønsker å få frem eksempler på god rapportering og forslag til hva som kan prioriteres bort. Det er selvsagt en viktig forutsetning at det lovfestede kravet til kvalitet og utvikling i skolen ikke blir svekket, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kartleggingen av rapporteringskrav skal skje blant annet gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med lærere og skoleledere i seks - åtte utvalgte kommuner og tre fylkeskommuner.