Historisk arkiv

PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. 

– Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene. Vi ligger litt over gjennomsnittet i lesing, og litt under snittet i matematikk og naturfag. Dette er resultater vi ikke kan være fornøyd med, sier Røe Isaksen.

 

 

Lærerløftet

OECD har tidligere pekt på at Norge kan gjøre mer for å øke kompetansen til lærerne slik at elevene lærer mer. 

– Læreren er løsningen, men frem til nå har de ikke fått tilstrekkelig tilbud om og mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Jeg er overbevist om at lærerne ønsker seg mer faglig påfyll. Gode lærere skal få mulighet til å bli enda bedre med vårt lærerløft, sier kunnskapsministeren.  

Regjeringen styrker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, spesielt i matematikk og naturfag. I budsjettet for 2014 er det derfor satt av 310 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning for lærerne.

 

Økt trykk på læring

Etter svake resultater i PISA 2006 var det en liten bedring i 2009, men nå er resultatene gått nedover igjen.

– Kunnskapsløftet, som ble vedtatt i 2004, startet en snuoperasjon i norsk skole, men gjennomføringen har ikke vært god nok. Derfor vil vi prioritere det viktigste først, og det er mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har mange elever på de laveste nivåene og få i toppsjiktet i matematikk.

– Vi har stort behov for høyteknologisk kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Da må elevene få med seg gode ferdigheter i matematikk og naturfag fra barne- og ungdomsskolen. Vi må bli bedre til å hjelpe de som presterer svakt, og samtidig løfte flere opp på de høyeste nivåene, sier Røe Isaksen.

 

 

 

Asiatiske land i toppen
De sørkoreanske elevene skårer høyest i matematikk blant OECD-landene. Deretter følger Japan og Sveits. Av de nordiske landene har Finland de beste resultatene fulgt av Danmark, Island, Norge og Sverige. 

 

Fakta om PISA

  • PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
  • Studien kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Matematikk er hovedområdet i PISA 2012.
  • PISA gjennomføres hvert tredje år. Norge har deltatt siden oppstarten i 2000.
  • 510 000 elever fra 65 land, hvorav 34 er OECD-land, deltok i studien i 2012. Fra Norge deltok nesten 4700 elever fra 198 skoler.

 Følg også fagkonferansen på nett-tv fra kl. 13 - program

Foto: Etter pressekonferansen om PISA-undersøkelsen reiste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen videre til Engebråten skole hvor han møtte elever og lærere. Skolen jobber spesielt med å heve elevenes prestasjoner i matematikk.