Historisk arkiv

Ny realfagssatsing i norsk skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Realfagshelter fra hele landet møtte i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De hadde mange gode innspill til hvordan norske elever kan bli bedre i matematikk og naturfag. – Å løfte norske elevers matematikkprestasjoner og å skape en ny kultur for realfag, er en av regjeringens viktigste prioriteringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Realfagshelter fra hele landet møtte i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De hadde mange gode innspill til hvordan norske elever kan bli bedre i matematikk og naturfag. – Å løfte norske elevers matematikkprestasjoner og å skape en ny kultur for realfag, er en av regjeringens viktigste prioriteringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Mandag arrangerte han en idédugnad med 22 realfagshelter. Målet med idédugnaden var å få gode råd og innspill til regjeringens arbeid med en ny satsing på realfag i norsk skole. 

– Vi går nå i gang med å lage en ny, nasjonal strategi for realfag. Idédugnaden vi har hatt i dag markerer starten på dette arbeidet, sier Røe Isaksen.

 Ideene som kom frem på møtet vil bli tatt med i regjeringens videre arbeid med en ny realfagsstrategi. 

– Vi har fått mange gode innspill i dag. Nå må vi jobbe videre med å finne ut hvilke tiltak vi kan sette inn for å få flere norske elever til å bli interessert i realfag, understreker kunnskapsministeren.

 

Få som skårer høyt

Nesten én av fire norske elever har med seg så dårlige matematikkunnskaper fra ungdomsskolen, at de kan få problemer med å fullføre videregående skole og å greie seg i arbeidslivet. 

Norge har ikke bare mange elever på lavt nivå i matematikk, men også svært få som skårer høyt. Bare én av ti norske elever presterer på høyt nivå i matematikk. 

– Vi står overfor store og viktige oppgaver. Hvordan kan vi for eksempel få flere jenter til å få troen på at de kan velge en realfaglig utdanning?  Og hvordan kan vi avmystifisere realfagene, og særlig matematikken? Er det sånn at du må ha en ”mattehjerne” for å bli god i matematikk? Spør Røe Isaksen.

 

Gode ambassadører for realfag

Realfagsheltene som ble invitert til idédugnaden, ble valgt ut fordi de har utmerket seg som gode ambassadører for realfag, enten de er fremragende forskere, dyktige matematikklærere eller viktige formidlere av naturfag på TV.  

– De sitter inne med verdifull kompetanse som vi trenger mer av i Norge. Vi trenger realfagskompetanse for å utvikle ny teknologi, og for å sikre innbyggernes velferd i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tilstede: Bård Gamnes, Joakim Bø, Line Jansrud, Inga Sofie Sårheim, Tjerand Silde, Andreas Holmstrøm, Jalal Fahadi, Simen Spurkeland, Lise Lyngnes Randeberg, Sigbjørn Hals, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Aksnes,Therese Hagfors, Sunniva Rose, Jo Røislien, Marianne Fyhn, Selda Ekiz, Michael Naylor, Charlotte Alme, Hanan Mohamed Abdelrahman, Jan Nordbotten, Tale Sundlisæter og Beate Kalsnes (Gro Amdam var ikke tilstede da bildet ble tatt).