Historisk arkiv

Nye forslag for å bekjempe mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Djupedal-utvalget har overlevert utredningen om mobbing til kunnskapsministeren. – Jeg forventer og håper at dette vil skape en viktig og helt nødvendig debatt, sier Torbjørn Røe Isaksen. Se overleveringen her.

  

Nett-tv Nye forslag for å bekjempe mobbing

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Utvalget foreslår å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk. 

Utvalget har vært ledet av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Nå har de overlevert sine forslag til kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Rundt 17 000 barn blir mobbet. Det er forferdelig vondt for det enkelte barn, og det er også et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Derfor må vi finne nye grep for å forhindre mobbing, sier kunnskapsministeren. 

Utvalget ønsker at alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet. 

Det foreslås også å gi Barneombudet en utvidet rolle, gjennom at barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing. I dag er det Fylkesmannen som behandler disse klagene.  

– Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å motvirke og håndtere mobbing, og har kommet med en rekke forslag. Jeg vil takke utvalget for et godt utført arbeid. Nå ser jeg frem til å sette meg inn i utvalgets utredning, sier Røe Isaksen. 

Utredningen skal sendes på høring, med høringsfrist i juni. Høringsinstansene får god tid på seg, slik at innspill kan forankres godt hos alle aktørene som har en viktig rolle i arbeidet for å oppnå en best mulig læringsmiljø.

Departementet vil også gjennomføre høringsmøter flere steder i landet for å få  inn mange gode innspill til det videre arbeidet mot mobbing. 

Sentrale forslag fra Djupedalutvalget:

  • Utvalget foreslår å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk.
  • Barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing.

Alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet.

NOU 2015: 2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD