Forsiden

Historisk arkiv

Nye karriereveier for lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Som en del av Lærerløftet vil Regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen.

Både offentlige og private skoleeiere får nå tilbud om å delta i piloten. De utvalgte lærerspesialistene vil få opptil 48 000 kroner mer i lønn, og staten dekker halvparten av kostnaden. 

- Regjeringen ønsker å beholde flere dyktige lærere i klasserommet. Vi vil at lærere skal ha faglige karriereveier, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Vi starter nå opp med dette pilotprosjektet for å høste erfaringer før vi vurderer hvordan dette skal videreføres i større skala, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pådriver for det faglige arbeidet

Dette er ikke nye stillinger, men en mulighet for lærere som ønsker å fungere som lærerspesialister i grunnskole og videregående skole. Det er to mulige modeller for utprøvingen – én med ekstra lønn og én med en kombinasjon av ekstra lønn og noe redusert undervisning.

- Vi trenger lærere som kan få mulighet til å ta et ekstra ansvar for det faglige utviklingsarbeidet i skolen. Det finnes mange slike lærere i skolen i dag, men de har ikke alltid en klart definert rolle, og får ikke nødvendigvis noe ekstra betalt, sier kunnskapsministeren.

Lærerspesialistene skal dele sin kunnskap og læring med sine kolleger, og dermed bidra til den faglige utviklingen for hele skolen. Regjeringen mener nye karriereveier vil bidra til å heve læreryrkets status og rekruttere gode lærere.

Lærerspesialister i realfag og norsk

Spesialistfunksjonene skal bidra til faglig styrking av skolen. I piloten skal det være spesialister innen realfag eller norsk, med særlig vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring.

- Lærerspesialistene skal for eksempel kunne gjennomføre faglig skolebasert vurdering, ta initiativ til og gjennomføre kompetanseheving og kollegaveiledning på skolen, og å lede faglige prosjekter, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Det stilles høye krav til lærere som ønsker å søke på funksjon som lærerspesialist. Det gjelder både formelle kvalifikasjoner og erfaringsbasert kompetanse.

Hvilke oppgaver som er mest relevante for den enkelte lærerspesialist, må vurderes på grunnlag av den enkelte skoles utfordringer og aktuelle initiativ og tiltak.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å velge ut deltakere til piloteringen. De vil legge vekt på å velge ut deltagere som gir variert erfaringer med ulik kommunestørrelse, størrelse og typer skoler. Søknadsfristen er 3. mars.

Invitasjon.pdf

Mer informasjon om lærerspesialist.pdf

Påmelding og mer informasjon hos Utdanningsdirketoratet