Historisk arkiv

Flere velger helsefag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Størst økning har sykepleierutdanningen med nesten 20 prosent.

– Regjeringen er opptatt av å sikre god kompetanse til helse- og omsorgstjenesten. Mange søkere lover godt for det viktige arbeidet med å skaffe befolkningen gode helsetjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er registrert snaut 15 000 førstevalgsøkere til vel 4 500 studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Liten økning i søkning til barnehagelærerutdanningen

Til sammen 3 330 søkere har barnehagelærer som sitt førstevalg i år. Det er en økning på om lag 3,6 prosent fra i fjor.

 – De siste årene har antall søkere til barnehagelærerne variert. Det er derfor positivt å se at søkningen til barnehagelærerutdanningen nå har gått opp. Kvalitet i barnehagen handler først og fremst om kompetansen til de som jobber der, sier Røe Isaksen.

Flatt for lærerutdanningene

I alt 11 500 søkere har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg. Det tilsvarer en økning på rundt én prosent sammenliknet med i fjor.

Til lektorutdanning har søkningen økt jevnt i mange år. Fra i fjor er økningen 6,9 prosent. Til grunnskolelærerutdanning 5-10 er det en økning på 2,9 prosent, mens grunnskolelærerutdanning 1-7 har en nedgang på 11 prosent sammenliknet med i fjor.

– Jeg er glad for at søkningen til lærerutdanningen holder seg stabilt, og øker til en del av utdanningene, men jeg er bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanning 1-7. Dersom søkningen til denne utdanningen ikke bedrer seg etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning neste år vil vi vurdere å sette inn særskilte tiltak, sier Røe Isaksen.

 – Regjeringen er opptatt av å løfte fram læreryrket som kanskje det viktigste yrket i norsk arbeidsliv. Vi trenger flere godt kvalifiserte søkere som ønsker å bidra til barns og unges læring og utvikling og til å utvikle skolen, sier kunnskapsministeren.

Realfag og teknologi

Til realfag- og teknologistudier er det lyst ut om lag 8 600 studieplasser. Det er vel 400 flere enn i 2015. Samlet sett er det nedgang i søkningen til disse studiene på 3,5 prosent sammenliknet med fjoråret. Til bachelorutdanninger i ingeniørfag er det en nedgang på 3,8 prosent, mens det for integrert master i teknologi (sivilingeniør) er en nedgang på vel 8 prosent. Søkningen til realfagstudier er omtrent som i fjor.

– Søkning til realfagstudier er stabil, men skulle gjerne sett at vi hadde holdt nivået på søkningen til teknologistudiene. Vi trenger et betydelig antall teknologi- og realfagskandidater for å lykkes med den omstillingen og verdiskapningen samfunnet trenger fremover, sier Røe Isaksen. 

Rekordmange har søkt

Flere enn noen gang søker om høyere utdanning. Tallene fra Samordna Opptak viser at det er totalt 132 000 søkere til høyere utdanning i år, en økning på 3,2 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Vi er inne i en tøff omstillingsperiode for norsk økonomi, og det er derfor bra at så mange søker seg til høyere utdanning. Ikke overraskende er det spesielt stor søkning til studier hvor kandidatene har utsikter til trygg jobb i et fremtidig arbeidsmarked, sier Røe Isaksen.

Sammendrag

  • Det er lyst ut 54 534 studieplasser til 1328 utdanninger.
  • Totalt antall søkere er 132 021.
  • Det er 3,2 prosent flere søkere i 2016 enn i fjor.
  • Antall søkere per studieplass er 2,4, som er det samme antall søkere per studieplass som i 2015.
  • Kvinneandelen er 58,5 prosent.