Forsiden

Historisk arkiv

Over 30 000 lærere trenger videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Én av tre matematikklærere i barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning i faget. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere.

– Høyre og regjeringen jobber for en skole der alle elever får like muligheter til å utvikle seg, uavhengig av hva slags familiebakgrunn de har. Flere undersøkelser viser en sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk og engelsk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

Over 30 000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i disse fagene oppfyller kompetansekravene.

– Alle skoler og kommuner må jobbe for at lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk oppfyller de nye kompetansekravene fra 2025, understreker kunnskapsministeren.

Bedre til å undervise
Syv av ti lærere som har tatt videreutdanning mener de har blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer. Det viser Deltakerundersøkelsen, som er en årlig spørreundersøkelse blant lærere som tar videreutdanning.

– Søknadsfristen i år er 1. mars. Jeg håper alle landets lærere, rektorer og kommuner tar utfordringen, og prioriterer videreutdanning i 2017 og fremover, oppfordrer kunnskapsministeren.

I fjor søkte over 10 000 lærere om videreutdanning, og 5600 av dem fikk plass på et studietilbud. Regjeringen har nesten tredoblet antall studieplasser til videreutdanning for lærere siden 2013.

1, 3 milliarder kroner
1. februar åpner søkeportalen for lærere som vil ta videreutdanning neste skoleår. Søknadsfristen er 1. mars, og etter dette er det opp til den enkelte kommune å godkjenne søknadene fra sine lærere.

– Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning for lærere, og bare i 2017 bruker vi rundt 1,3 milliarder kroner på dette. Over 5000 lærere kan få plass på et studietilbud fra høsten, sier Røe Isaksen.

 

Andel lærere som har under 30 st.p i faget på   barneskolen:

Norsk

Matematikk  

Engelsk

20 %

34 %

54 %

     

Andel lærere som har under 60 st.p i faget på   ungdomsskolen:

Norsk

Matematikk  

Engelsk

39 %

41 %

30 %

 

Kilde: GSI (Grunnskolenes informasjonssystem), tall for skoleåret 2016/17. 

Fakta
1. mars er søknadsfristen for lærere som vil ta videreutdanning.
En ny strategi for videreutdanning for lærerekom i 2015.Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og KS m. fl. står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.
Over 5000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten.
I år er det flere plasser til lærere som vil ta videreutdanning i praktisk-estetiske fag enn tidligere.