Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Mange studenter vet ikke hvordan de skal varsle om trakassering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om lag halvparten av studentene har ikke fått informasjon om hvordan de kan melde ifra om trakassering på sitt universitet eller sine høyskole. – Ingen studenter skal måtte oppleve trakassering, men når det likevel skjer må det være lav terskel for å varsle. Når så mange svarer at de ikke har fått informasjon om systemer for varsling ved trakassering betyr det at universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Studiebarometeret viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet. Årets undersøkelse inneholder svarene fra mer enn 30 000 studenter. For første gang er spørsmål om kjennskap til universiteter og høyskolenes varslingssystemer ved trakassering med i undersøkelsen. Trakassering er definert som seksuell trakassering, mobbing eller lignende.


Skal følges opp skikkelig
– Det har vært flere kjente saker om trakassering på universiteter og høyskoler de siste årene. Det er for mange, både kvinner og menn, ansatte og studenter, som har opplevd ting som ikke skal skje. For å få gjort noe med dette må alle være kjent med hvordan de kan varsle og hvordan slike saker skal følges opp av universiteter og høyskoler, sier Nybø.

Studenter og ansatte skal ha fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, og det er lovfestet. Alle universiteter og høyskoler skal jobbe med å forhindre at trakassering skjer, at det er tydelige rapporteringskanaler og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp.

Store forskjeller
Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom institusjonene om hvor godt de har nådd ut med varslingsrutinene sine. Færre enn 20 prosent av studentene på åtte institusjoner svarer at de hadde fått informasjon om varsling, mens på åtte andre institusjoner sier over 60 prosent at de har fått den informasjonen.

– Det er institusjonene selv som skal håndtere varslingssaker og vurdere reaksjoner. Mange universiteter og høyskoler har tatt situasjonen på alvor, men Studiebarometeret viser at alle må gjøre mer for at informasjonen om varslingsrutiner kommer frem til studentene og blir fanget opp. Jeg forventer en betydelig fremgang til neste Studiebarometer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

Les hovedtendensene i Studiebarometeret