Historisk arkiv

Regjeringen fordeler nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen gir nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger til i alt ni forskjellige høyskoler og universitet. Her kan du se hvem som har fått de nye studieplassene.

IKT-studieplasser til Sør- og Vestlandet
Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde (HiMolde) får fra høsten 30 nye studieplasser i IKT-rettede utdanninger på deling. Fullt utbygget betyr det at de fire institusjonene vil ha 120 flere studenter innen IKT-utdanninger.

- God IKT-kompetanse til arbeidslivet er viktig for framtidig konkurranseevne og innovasjon. Nå kommer det 30 studieplasser til og de går til institusjoner på Sør- og Vestlandet.  De vil bidra til at privat og offentlig arbeidsliv i regionene får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har prioritert studieplasser til IKT-relaterte utdanninger og siden 2016 har derfor det årlige opptaket økt med over 1500 studenter innenfor IKT-fag.

Slik blir fordelingen av de nye studieplassene:

Institusjon

Antall høsten 2019

Antall ferdig opptrappet

UiA

10

40

UiS

5

20

UiB

10

40

HiMolde

5

20

Sum

30

120

30 studieplasser for spesialsykepleiere

Det er et stort behov for flere spesialsykepleiere og derfor oppretter regjeringen fra høsten 30 nye studieplasser innen anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK-utdanninger.

Det er Lovisenberg diakonale høyskole, VID vitenskapelig høgskole, Høgskolen i Østfold (HiØ), Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) som får de nye studieplassene. Fullt utbygget utgjør det 118 nye studieplasser.  

-Helsevesenet etterspør flere spesialsykepleiere. Derfor har vi prioritet å fordele de nye studieplassene til institusjoner som kan utvide ABIOK-utdanningene sine raskt. Det betyr at helsevesenet og de kommunale tjenestene kan få tilgang til flere spesialsykepleiere raskere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Slik blir fordelingen av de nye studieplassene:

Institusjon

Antall høsten 2019

Antall ferdig opptrappet

Lovisenberg

18

72

VID

2

8

HiØ

2

6

HINN

3

12

HVL

5

20

Sum

30

118

Disse 60 studieplassene er en del av de 100 nye studieplassene som kom i revidert nasjonalbudsjett. De resterende studieplassene har tidligere blitt fordelt til Høgskolen i Innlandet (20 plasser til grønn næringsutvikling på Kongsvinger), 10 strategiske studieplasser til Nord universitet og 10 studieplasser til OsloMet til utdanning innen tegnspråk.