Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra hele verden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge blir det første landet som tilslutter seg en ny global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. – Håpet er at dette vil gjøre det enklere for personer å få godkjent utdanningen sin i et annet land enn der den ble tatt. Det kan bidra til at flere får kommet seg raskere i jobb og brukt kompetansen sin hvis de flytter til et annet land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Hensikten med konvensjonen er at du skal få kvalifikasjonene dine vurdert uansett hvor i verden du drar. Den gir ikke automatisk rett til å praktisere ulike yrker som krever autorisasjon, men skal gjøre det enklere å få en generell akademisk godkjenning av kvalifikasjoner. Konvensjonen vil også legge til rette for at studenter skal kunne fullføre påbegynte studier i et annet land. Dette vil bidra til å nå bærekraftsmål 4 om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Internasjonalt samarbeid gir muligheter
Konvensjonen vil også kunne bidra til at flyktninger med høyere utdanning kan få en vurdering av sine kvalifikasjoner selv om de mangler skriftlig dokumentasjon på utdanningen sin.

– Internasjonal enighet om dette prinsippet er viktig. Denne konvensjonen viser i praksis hvordan internasjonalt samarbeid gjør det mulig for flere å utnytte sitt potensial og få bekreftelse på sine kvalifikasjoner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Styrker rettsikkerheten også for nordmenn i utlandet
Konvensjonen vil også styrke rettsikkerheten til nordmenn og andre med norsk utdanning som flytter utenfor Europa og som trenger å få godkjent sin utdanning. I tillegg vil konvensjonen kunne gjøre Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sitt arbeid med godkjenning av utenlandsk utdanning enklere.

Den første i sitt slag
Global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning er den første globale konvensjonen innenfor feltet høyere utdanning. Den ble vedtatt av De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i november 2019, og Kongen i statsråd fattet torsdag 7. mai vedtak om norsk inngåelse.

– Denne konvensjonen er et godt eksempel på at UNESCOs arbeid får reell betydning for enkeltmennesker verden over. Både til vanlig og i krisetider slik vi nå opplever, trenger vi globale organisasjoner som viser vei og jobber for de verdiene vi har bygd vårt samfunn på, blant annet prinsippet om lik rett til utdanning, sier Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som har ansvar for UNESCO-saker i Norge.

Norge følger allerede Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakonvensjonen) og har gjennom NOKUT i mange år frivillig praktisert mange av prinsippene som er nedfelt i den nye konvensjonen uavhengig av søkers opprinnelsesland. Noe av det nye er at disse prinsippene nå blir globale og vil dermed bidra til at mange millioner internasjonale studenter og arbeidstakere verden over får økt rettssikkerhet og større forutsigbarhet for å kunne bruke utdanningen sin i andre land enn der den ble tatt. Det var over 5,3 millioner studenter som studerte utenfor eget hjemland i 2017 ifølge UNESCOs statistikkinstitutt.