Forsiden

Historisk arkiv

Over 800 voksne får hjelp på veien mot et fagbrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Over 70 kurs rundt om i landet får 36 millioner kroner til å forberede voksne på å ta fagbrev. Mange har lang arbeidserfaring, men trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT. Opprinnelig skulle kursene settes i gang til høsten, men på grunn av koronakrisen starter mange av kursene allerede før sommeren. For første gang er kursene også åpne for permitterte og arbeidsledige.

Et fagbrev i hånden vil gjøre enda flere bedre rustet til et arbeidsliv som er i endring, men som også stiller høyere krav til formell kompetanse. Det er særlig de med ingen eller liten formell utdanning som blir sårbare i møte med omstilling, derfor er det så viktig at vi hjelper flere på veien med å få formalisert kompetansen sin, sier forsknings – og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim. Av totalt 876 deltakere på vårens kurs, er 174 uten jobb.

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble første gang lansert i 2018. Det er Kompetanse Norge som forvalter ordningen. Målgruppen er voksne arbeidstakere med lav formell utdanning, som trenger opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat.

Regjeringen dobler bevilgningen som følge av koronasituasjonen

Mange har blitt rammet økonomisk på grunn av koronakrisen. I år vil derfor regjeringen bruke dobbelt så mye på Kompetansepluss fagopplæring sammenlignet med i fjor. Ordningen går fra 15 millioner til 36 millioner kroner. Samtidig skjer utlysningen tidligere enn planlagt.

I år har det også vært mulig å søke om rammetilsagn, som har gjort det mulig å starte prosjekter allerede denne våren. Kompetanse Norge har innvilget 17 785 000 kroner i rammetilsagn, fordelt på 20 søkere. I tillegg har det kommet inn 66 søknader til enkeltprosjekt. Av disse vil 53 prosjekter få tilskudd på 17 810 000 kroner før sommeren.

Arbeidstakere uten formell kompetanse kan ha stor nytte av opplæringen gjennom kompetansepluss fagopplæring. I tillegg gir rammetilsagn, som vi innvilger for første gang i år, en større fleksibilitet til bedriftene. Det gir dem mulighet til å sette i gang undervisningsopplegg langt raskere enn før, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

 

Fakta om Kompetansepluss

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, slik at de kan ta videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner.
  • Kompetanse Norge har ansvar for ordningen, inkludert å lyse ut og fordele midlene.
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006, har rundt 90 000 deltatt i opplæring på en arbeidsplass.

 

Oversikt over bevilgninger. For å kunne sammenligne med tidligere år, brukes gamle fylkesnavn. (Kilde: Kompetanse Norge)

 

Tildelte enkeltprosjekter

Rammetilsagn

 

Fylke

Antall

Beløp

Antall

Beløp

 

 

Oppland

2

390 000

1

600 000

 

 

Hedmark

2

260 000

 

   

 

Akershus

1

520 000

3

2 730 000

 

 

Buskerud

7

2 730 000

1

910 000

 

 

Oslo

3

585 000

3

2 665 000

 

 

Østfold

2

455 000

1

910 000

 

 

Vestfold

2

715 000

2

1 820 000

 

 

Telemark

0

0

 

   

 

Aust-Agder

1

195 000

 

 

 

 

Vest-Agder

1

520 000

1

910 000

 

 

Rogaland

6

2 210 000

1

910 000

 

 

Hordaland

7

2 405 000

1

910 000

 

 

Sogn og Fjordane

0

0

 

   

 

Møre og Romsdal

7

2 860 000

 

   

 

Sør-Trøndelag

4

1 235 000

3

2 730 000

 

 

Nord-Trøndelag

2

520 000

 

 

 

 

Nordland

4

1 170 000

2

1 780 000

 

 

Troms

2

1 040 000

1

910 000

 

 

Finnmark

0

0

 

   

 

Svalbard

0

0

 

   

 

Sum

53

17 810 000

20

17 785 000