Historisk arkiv

European Universities

UiO, NTNU og NHH valgt ut til europeisk storsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Europakommisjonen har i dag annonsert 24 nye europeiske universitetsnettverk, såkalte "European Universities". I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjoner har Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole blitt valgt ut til å delta. – En stor anerkjennelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

European Universities er et initiativ fra Europakommisjonen for å skape en felles identitet og styrke kvaliteten og konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning.

Totalt består initiativet av over 280 europeiske universiteter fordelt på 41 nettverk. I 2019 ble Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, gjennom sine europeiske nettverk, de to første norske til å bli valgt ut. I dag ble også Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole med.

– Dette er en stor anerkjennelse av den internasjonale satsingen hos norske universiteter og høyskoler. Europeisk samarbeid er svært verdifullt for samfunnet og bidrar til å øke kvaliteten på norsk utdanning. Derfor er det utrolig viktig at norske institusjoner deltar, sier Asheim.

European Universities er etablert under EUs utdanningsprogram, Erasmus+. Gjennom EØS-avtalen kan norske utdanningsinstitusjoner delta i EUs initiativer for utdanning på lik linje med medlemslandene. I tillegg kan forskingsaktiviteter inngå i satsingen gjennom midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Nødvendig for å løse felles utfordringer

Universitetsnettverkene skal aktivt tiltrekke seg studenter som kan samarbeide på tvers av språk, landegrenser og fagdisipliner. Hensikten er at studentene skal tilegne seg kompetansen som er nødvendig for å møte de globale samfunnsutfordringene og kunnskapsbehovet Europa står overfor.

– Norske universiteter og høyskoler har viktige kvaliteter som kan bidra til å gjøre europeisk høyere utdanning enda bedre. European Univiersities gjør det mulig for norske utdanningsinstitusjoner å samarbeide for å finne løsninger på felles utfordringer, sier Asheim.

287 millioner euro i potten

I årets konkurranse blir statusen European Universities gitt til 24 nye nettverk. Hvert nettverk består av minst tre universiteter fra tre programland under utdanningsprogrammet Erasmus+. Nettverkene tildeles status som European Universities etter en åpen konkurranse utlyst gjennom Europakommisjonen.

I potten ligger det 287 millioner euro som fordeles på de 41 nettverkene over en periode på tre år. Hvert nettverk kan motta opptil 5 millioner euro gjennom Erasmus+ og opptil 2 millioner euro fra Horisont 2020.

– Norge gjør det godt i de europeiske programmene for forskning og utdanning, og det lønner seg for oss å delta, sier Asheim.

Her er nettverkene med norsk deltakelse

Navn på nettverk

Institusjoner

Land

Circle U. European University (Circle U.)

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Oslo

Norge

Universitetet i Århus

Danmark

King's College, London

Storbritannia

Universitetet i Beograd

Serbia

Humboldt-universitetet i Berlin

Tyskland

Universitetet i Louven

Belgia

Universitetet i Paris, Sorbonne

Frankrike

The European University engaged in societal change (ENGAGE.EU)

 

 

 

 

 

 

Norges Handelshøyskole

Norge

LUISS Roma - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli

Italia

Tilburg Universitet

Nederland

Universitetet i Mannheim

Tyskland

University of National and World Economy, Sofia

Bulgaria

Université Toulouse 1 Capitole

Frankrike

Wirtschaftsuniversität Wien

Østerrike

European Universities of Technology Alliance (ENHANCE)

 

 

 

 

 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norge

Chalmers tekniska högskola

Sverige

Politecnico di Milano

Italia

Universidad Politecnica de Valencia

Spania

RWTH Aachen

Tyskland

Technische Universität Berlin

Tyskland

Det tekniske universitet i Warszawa

Polen

ARQUS European University Alliance (ARQUS)
Tildelt i 2019

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen

Norge

Universitetet i Lyon

Frankrike

Universitetet i Granada

Spania

Universitetet i Padova

Italia

Universitetet i Graz

Østerrike

Universitetet i Leipzig

Tyskland

Universitetet i Vilnius

Litauen

ECIU University (ECIUn)
Tildelt i 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Stavanger

Norge

Aalborg Universitet

Danmark

Kaunas tekniske universitet

Litauen

Linköpings universitet

Sverige

Tammerfors universitet

Finland

Technische Universität Hamburg

Tyskland

Universidade de Aveiro

Portugal

Universitetet i Trento

Italia

Universitat Autònoma de Barcelona

Spania

Universitetet i Twente

Nederland