Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Lærerstudentene gjennomfører lærerstudiet raskere etter innføring av firerkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere gjennomfører lærerstudiet uten forsinkelser, viser nye tall. Av studentene som startet på grunnskolelærerutdanning i 2016, er det en økning i andelen som har gjennomført på normert tid, på 7 prosentpoeng, sammenlignet med de som startet året før.

– Det ser ut til at flere lærerstudenter nå fullfører uten forsinkelser. Det er veldig gode nyheter for norsk skole som raskere kan få tilgang på ferdigutdannede lærere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I 2016 skjerpet regjeringen karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene, fra 3 til 4.

Av de som startet i 2016, det første kullet med firerkrav, har nesten 63 prosent gjennomført utdanningen uten forsinkelser. Det er 7 prosentpoeng flere enn året før, da tallet var 56 prosent.

– Vi vet at den gode læreren er den mest avgjørende faktoren for om elevene lærer og trives. Nå er vi snart der at hvert barn møter en kvalifisert lærer i klasserommet, det betyr likere muligheter for elevene. Regjeringen har jobbet systematisk over tid for å utdanne flere lærere, med bedre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Rett vei å gå

Året før firerkravet ble innført var det ekstra mange som startet på utdanningen. Dermed var antallet som fullførte på normert tid fra 2015-kullet litt høyere enn året etter. Likevel er andelen som har gjennomført på normert tid fra 2016-kullet, klart høyere enn noe år vi kan sammenlikne med, selv om det har vært en positiv utvikling de siste årene.

– Mange har tatt til orde for å skrote det skjerpede karakterkravet i matte, med begrunnelsen at det ikke tar hensyn til hvilke fag lærerne skal undervise i, og at det kan føre til lærermangel. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at firekravet er rett vei å gå. Nå ser vi at kravet har en positiv effekt på gjennomføringen, sier Asheim. De fleste grunnskolelærere får dessuten undervisningskompetanse i matematikk.

Det er flere andre undersøkelse som peker i samme retning. En rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at strengere opptakskrav bidrar til at studenter med høyere gjennomføringsevne søker seg til lærerutdanningene.