Historisk arkiv

Ingen skal kunne snu seg vekk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den siste uken har vi igjen fått høre historier om hvor forferdelig det kan gå når barn utsettes for mobbing. Det er umulig å se Brennpunkts historie om Arnar og Mia uten å reagere med sorg og fortvilelse. Både over hvor mye ødeleggelse mobbing kan forårsake, men også over at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Det skal ikke skje.

Den siste uken har vi igjen fått høre historier om hvor forferdelig det kan gå når barn utsettes for mobbing. Det er umulig å se Brennpunkts historie om Arnar og Mia uten å reagere med sorg og fortvilelse. Både over hvor mye ødeleggelse mobbing kan forårsake, men også over at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Det skal ikke skje. 

Kampen mot mobbing er noe vi må ta på største alvor. Hvis vi skal nå målet om at ingen barn og unge skal mobbes i skolen, må vi alle sammen – politikere, skoleledere, lærere og foreldre – ta vår del av ansvaret. 

Regjeringen har fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing. Fra og med skolestarten i høst er det lovfestet at alle skoler skal ha en nulltoleranse for mobbing. I tillegg sier loven nå at alle som jobber i skolen har en aktivitetsplikt. Det betyr at alle ansatte på skolen har en plikt til å følge med, melde fra og gripe inn når de ser at et barn ikke har det godt. De voksne i skolen må gjøre noe når et barn blir stengt ute fra fellesskapet, eller får stygge kommentarer. 

Når vi sier at ingen skal kunne snu seg vekk, betyr også det at skolen har en plikt til å ta tak i en mobbesak med en gang den blir varslet. Samtidig vet vi at det dessverre ikke alltid er slik at skolen følger godt nok opp. Vi har derfor også innført en ordning som gjør at elever og foreldre kan klage direkte til Fylkesmannen. Det gir utsatte barn og familier et mye bedre sikkerhetsnett. Og det gjør at myndigheten raskt kan gripe inn og passe på at skolene faktisk gjør det de skal. 

Det nye lovverket verner mye bedre om de barna som trenger det. Som Barneombudet uttalte da regjeringens forslag ble lagt frem: "Det virker som om bagatelliseringens tid er forbi." 

Kampen mot mobbing må kjempes, og vi må alle sammen bidra. Nå har vi et nytt og bedre regelverk. Som kunnskapsminister er derfor min klare beskjed til alle som omgås barn og unge hver dag: Ingen av oss har lenger lov til å snu seg vekk!