Historisk arkiv

100 millioner dollar til urfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen. Det annonserte klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale på Regnskogfondets 25 årsjubileum 18. september.

Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen. Det annonserte klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale på Regnskogfondets 25 årsjubileum 18. september.  

- Rettigheter for urfolk og annen lokalbefolkning er en forutsetning for at klima- og skogsatsingen skal fungere. Det har vi tatt hensyn til i årets utlysning til det sivile samfunn. 100 millioner dollar vil gå til arbeid som skal sikre disse gruppenes rettigheter, sier Sundtoft.

Selve utlysningen for støtten vil offentliggjøres i løpet av høsten 2014 ved Norads avdeling for sivilt samfunn. Utlysningen vil gjelde for sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med klima- og skogprosjekter for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2020.

Ordningen med utlysning til sivilsamfunn i Norad har eksistert siden 2009 og så langt gitt støtte til 88 prosjekter verden over. Norads følgeevaluering av klima- og skogsatsingen viser at tilskuddet til sivilsamfunnsorganisasjoner har bidratt positivt til utvikling av sikringsmekanismer og spørsmål knyttet til styresett.

- Å sikre rettighetene til urfolk og lokalbefolkning er viktig dersom vi skal lykkes med klima- og skogsatsingen. Det å inkludere disse gruppene gir bedre resultater, og er i tillegg helt nødvendig for å få til bærekraftig vekst og reduksjon av fattigdom. Med denne bevilgningen håper regjeringen å sette fart på rettighetsarbeidet i landene vi samarbeider med, sier klima - og miljøminister Tine Sundtoft.