Historisk arkiv

Fem informasjonsmøter om bestandsmål for ulv og ulvesonen i november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen skal i 2015 legge frem en sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Det skal utarbeides et faggrunnlag som skal ligge til grunn for Stortingets vurdering av saken. I den forbindelse arrangerer Klima- og miljødepartementet fem informasjonsmøter i november.

På møtene presenteres hovedelementene i faggrunnlaget og mulige alternative modeller for ulvesonen og nytt bestandsmål for ulv. Deltakerne kan gi umiddelbare tilbakemeldinger i møtet og skriftlige tilbakemeldinger etter møtet. Frist for skriftlige innspill er 15. desember 2014. Det er fagpersoner fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som vil stå for presentasjonene og som vil svare på spørsmål. Politisk ledelse deltar ikke på disse møtene. 

Det holdes fire møter i Oslo og ett møte i Elverum. Målgrupper for informasjonsmøtene er inviterte organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og etater i forvaltningen, se liste for nærmere tidspunkt .

Informasjonsmøter:

4. november kl. 12:00 - 15:00 på kommunehuset Folkvang i Elverum. Møtet er primært for Hedmark fylkeskommune og kommuner i og i nærheten av dagens ulvesone i Hedmark.  

6. november kl. 09:00 - 11:30 i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Møtet er primært for kommuner i og i nærheten av dagens ulvesone i Akershus, Østfold og Oslo, Kommunesektorens organisasjon (KS), Utmarkkommunenes sammenslutning og Fylkeskommunene.

6. november kl. 12:00 - 14:30 i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Møtet er primært for Fylkesmennene, Statens naturoppsyn, Sametinget, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet.

10. november kl. 09:00 - 11:30 i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Møtet er primært for næringsorganisasjonene.

10. november kl. 12:00 - 14:30 i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Møtet er primært for miljøorganisasjonene.

 

Påmelding til møtene sendes til martin.hosoien@kld.dep.no innen 29. oktober.