Historisk arkiv

Tre planter får bedre beskyttelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

De tre plantene trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette betyr at de har høy risiko for å dø ut. Regjeringen har derfor bestemt at disse tre skal bli prioriterte arter.

- Vi har både et internasjonalt og nasjonalt ansvar for å bedre situasjonen for truede arter. Både trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er truet og en bedre beskyttelse kan bidra til en mer positiv utvikling for disse plantene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tre unike planter

I Norge er erteplanten Skredmjelt bare kjent fra to steder i Hjelmeland kommune. De eneste andre kjente voksestedene i verden er to steder i Skottland. Skredmjelt har fått navnet fordi den vokser nært skred og ras Skredmjelt er en erteplante som er en populær blant insekter, for eksempel fjellhumle.

Svartkurle er en vakker orkide som bare er kjent fra sju kommuner i Norge. Svartkurlen som vokser i Norge er en egen underart som bare vokser i Norge og Sverige. Blomstrende svartkurle har en svak vaniljelukt og det sies at den gir melk og smør en svak vaniljesmak når kyrne spiser den.

Trøndertorvmose lever i myr, og den fins i 9 områder i Nord-Trøndelag. Dette er faktisk de eneste stedene denne lille planten lever i hele verden. Torvmoser inneholder antiseptiske stoffer, og ble tidligere brukt som omslag på sår og mot ormebitt og insektstikk. Den har blitt brukt som bandasje under begge verdenskrigene når det ble tomt for vanlig bandasje.

- Dette er tre unike planter som bare vokser noen få steder i verden. Trøndertorvmose er bare funnet i Nord-Trøndelag, og ikke noe annet sted i hele verden. Det er viktig at vi tar vare på slike arter, slik at også de generasjoner som kommer etter oss skal få oppleve dem, sier Sundtoft. Se video her.

Prioritering er viktig

Til sammen er 13 arter nå utpekt som prioriterte arter. Prioriteringene er et viktig signal til forvaltningen og andre samfunnsaktører om hvilke arter det skal tas mest hensyn til. Dette bidrar til en bedre og mer forutsigbar forvaltning.

Erfaringene så langt viser at prioritering av en art innebærer at mange blir mer oppmerksom på arten og at man gjennom aktiviteter og tiltak tar større hensyn til den.

- Det er viktig å ta vare på norsk natur, og spesielt truet natur. Derfor har denne regjeringen etter nyttår prioritert fem nye arter. Dette er et ledd i det arbeidet regjeringen gjør for å ta vare på truet norsk natur, sier Sundtoft.

Skredmjelt, Svartkurle, Trøndertorvmose
De tre prioriterte artene. Fra venstre: Skredmjelt, Svartkurle og Trøndertorvmose Foto: Anders Lundberg, Kim Abel (Naturarkivet) og Inge Hafstad

Fakta – Prioriterte arter

  • Naturmangfoldloven åpner for gjennom forskrift å gi truede arter et særskilt vern ved at de får status som prioriterte arter
  • For noen arter som lever på land inkluderer også forskriften leveområdet til arten, såkalte økologiske funksjonsområder
  • Det er nå 13 arter som har status som prioriterte. I tillegg til trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er det artene:
  • Pattedyr: Fjellrev
  • Fugler: Dverggås og svarthalespove. For svarthalespove gjelder ikke vernet underarten som lever på Jæren
  • Planter: Dragehode, honningblom, rød skogfrue og dvergålegras
  • Insekter: Elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge

Forskrift om skredmjelt (Oxytropis campestris ssp. scotica) som prioritert art
Forskrift om svartkurle (Nigritella nigra) som prioritert art
Forskrift om trøndertorvmose (Sphagnum troendelagicum) som prioritert art

Kongelig resolusjon