Historisk arkiv

Guyana holder avskogingen lav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

En uavhengig gjennomgang av Guyanas innrapporterte avskogingstall viser at avskogingen i Guyana var like lav i 2014 som i 2013.

Guyana Shield Jaguar Foto: Conservation International

Gjennom klima- og skoginitiativet samarbeider Norge med Guyana om å holde avskogingen på et meget lavt nivå. Guyanas innrapportering om avskoging i 2014 har nettopp blitt gjennomgått av en uavhengig tredjepart. Gjennomgangen viser at avskogingen i Guyana var like lav i 2014 som i 2013. 

- Tallene viser at langvarig samarbeid og langsiktige incentiver for skogbevaring virker. Guyana har utarbeidet et system for skogovervåking som holder høy internasjonal standard og det har de klart på få år. Vi skal betale for resultater og derfor er det viktig å ha et klart faktagrunnlag, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge og Guyana innledet et samarbeid i 2009 for at Guyana fortsatt skulle ha en av verdens laveste avskogingsrater og skape en grønn økonomisk utvikling i landet. Samarbeidet med Norge skaper virkemidler for å styrke skogforvaltningen og utvikle grønne næringsveier for at avskogingen i Guyana ikke skal øke på lang sikt.

Guyanas regnskog. Foto: Conservation International

I 2013 viste den uavhengige gjennomgangen foretatt av DNV GL at avskogingen i Guyana var på 0,68 promille. Tallene for 2014 viser at den årlige avskogingen i Guyana var på 0,65 promille. Det er Guyanas skogkommisjon som har ansvaret for skogovervåking i dette søramerikanske landet som tilsvarer 60 prosent av Norges areal. Skogkommisjonen hadde svært lav kapasitet da samarbeidet med Norge begynte. Nå har dette endret seg.

- Guyanas skogkommisjon har vært flinke til å tiltrekke seg gode internasjonale fagmiljøer for å bygge kapasitet. Arbeidet til Guyanas skogkommisjon med å overvåke regnskogen har blitt et eksempel til etterfølgelse for andre skogland, sier Helgesen.

Guyana har et skogdekke på ca. 85 prosent og blant de laveste avskogingsratene i verden. Artsrikdommen inkluderer pattedyr som jaguarer, kjempemaurslukere og tapirer. Det finnes over 800 fuglearter i Guyana. Samarbeidet mellom Norge og Guyana kan bidra til at man finner andre utviklingsmuligheter før avskogingen skyter fart, slik den har gjort i mange andre regnskogsland. Avskogingen i de fleste land i regionen er mellom 5 og 10 ganger høyere enn Guyanas.

Fakta om Guyana

  • Ca. 750.000 innbyggere - de fleste bor langs kysten.
  • Ca. 10 prosent av innbyggerne er urfolk og bor i regnskogen.
  • Ca. 85 prosent av Guyana er dekket av regnskog (185.000 km2 skog).
  • Regnskog-samarbeid med Norge siden 2009 om å holde avskogingen på et svært lavt nivå (under 1 promille).
  • Guyana har holdt avskogingen svært lav i hele avtaleperioden. Nylig verifiserte tall viser at avskogingen i 2014 var like lav som i 2013.