Historisk arkiv

Kartlegging av viktig natur i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har nå slått fast hvilken natur som skal prioriteres for kartlegging i 2018 og hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Dette er basert på forslag fra Miljødirektoratet.

Direktoratet har foreslått at 76 naturtyper skal prioriteres for kartlegging, basert på anbefalinger fra en bredt sammensatt ekspertgruppe. Klima- og miljødepartementet gir sin tilslutning til dette. Kartleggingen av viktig natur er en del av det økologiske grunnkartet. Å ha kunnskap om hvor viktig natur finnes er sentralt når store og små tiltak i naturen skal planlegges og realiseres.

- Vi har de siste årene hatt et kunnskapsløft for naturen. Sommerens kartlegging vil bidra med ny og viktig kunnskap som gjør oss enda bedre i stand til å ta vare på naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Les Klima- og miljødepartementets brev til Miljødirektoratet her.

Les anbefalingen fra Miljødirektoratet her.