Forsiden

Historisk arkiv

Utslippene fra cruiseskip skal ned i verdensarvfjordene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Sjøfartsdirektoratet fastsetter nå på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet strengere krav til skip i verdensarvfjordene. Dette skal redusere den lokale forurensingen i disse fjordene på Vestlandet.

Geirangerfjorden og Nærøyfjorden står på UNESCOs liste over verdensarvområder som har særlig krav på beskyttelse. I dag er det store utslipp til luft og sjø fra cruiseskip og annen skipstrafikk. I Geiranger er det for eksempel avdekket at luften i perioder kan være skadelig for folks helse.

–  De nye reglene er viktige i arbeidet for grønn skipsfart.  Det vil redusere utslippene fra den store og økende cruisetrafikken i verdensarvfjordene til både luft og sjø. Det er bra for miljøet lokalt og et steg på veien mot utslippsfri transport i verdensarvfjordene fra 2026 slik Stortinget har bestemt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt miljøutslippene i verdensarvfjordene og foreslått det nye regelverket på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.  Regelverket omfatter blant annet strengere krav til utslipp av svovel- og nitrogenoksider, forbud mot utslipp av kloakk og gråvann og et forbud mot forbrenning av avfall om bord.

– Det nye regelverket bidrar til å redusere miljøskadene fra cruiseskip i norske farvann. Sjøfartsdirektoratet utreder nå på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet mulighetene for en utvidelse av disse kravene til skip også i andre norske fjorder, sier Ola Elvestuen.  

Regelverket trer i kraft 1. mars 2019 etter at det har vært høring og dialog med berørte interesser.

– Vi vil også om kort tid legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart. Grønn skipsfart vi gi lavere utslipp samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser i norsk maritim næring. Sjøfartsdirektoratets nye regelverk er et positivt bidrag i dette arbeidet, sier Ola Elvestuen.

Du kan lese Sjøfartsdirektoratets pressemelding her.

Du kan lese mer om innholdet i regelverket her.