Historisk arkiv

Permanent hogstforbud innføres i Indonesias regnskoger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Indonesia innfører et permanent forbud mot hogst i uberørt regnskog og på karbonrik torvmyr. Forbudet omfatter 660000 kvadratkilometer, et område større enn Tyskland og Italia til sammen. Forbudet ble nylig signert av president Joko Widodo og annonsert av miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar.

–Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i kampen mot avskoging av livsviktig tropisk skog. De reduserer avskogingen og tar med dette et svært viktig grep for å få ned avskogingen i Indonesia ytterligere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bakar og Elvestuen
Klima- og miljølminister Ola Elvestuen (V) sammen med Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar i Jakarta. Foto: Snorre Tønset

Et midlertidig, toårig hogstforbud ble først innført i 2011, under den forrige presidenten. Hogstforbudet har blitt fornyet tre ganger, men det er først nå det blir gjort permanent.

–Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er helt avhengig av å bevare naturskog og redusere omgjøring av skogarealer betraktelig hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og dermed unngå farlige klimaendringer. Et tiltak som Indonesia nå innfører er derfor svært viktig, også for vårt globale klima, sier Elvestuen.

Siden president Joko Widodo startet sin regjeringsperiode i 2015, har indonesiske myndigheter innført en rekke reformer med sikte på å redusere den høye avskogingen landet har vært kjent for i flere tiår.

I 2016/2017 var utslipp fra avskoging og skogforringelse i Indonesia 7,4 millioner tonn CO2 lavere enn gjennomsnittet for det foregående tiåret.  Foreløpige rapporter fra uavhengige skogovervåkningstjenester, tyder på at denne positive utviklingen fortsatte også i 2017/2018. Avskogingen i disse årene er den laveste avskogingen i Indonesia siden 2003.

Norge har jobbet i partnerskap med Indonesia siden 2010 for å redusere avskogingen gjennom Regjeringens klima- og skoginitiativ. 

–Norge har støttet Indonesia i alle disse årene og det viser at vår innsats gir resultater, sier Ola Elvestuen.

Indonesias tropiske regnskog er verdens tredje største.

Når utslipp fra avskoging og ødeleggelse av torvmyrer regnes med er Indonesias årlige utslipp av klimagasser på ca. 1.8 milliarder tonn CO2. 

Dette plasserer Indonesia blant verdens topp-10 utslippsnasjoner.

Anslag viser at Indonesias skog- og torvmyrbranner i løpet av en 6-måneders periode i 2015 kan ha forårsaket utslipp av 1,6 milliarder tonn CO2.

 

Indonesia har satt seg mål om å redusere sine forventede klimagassutslipp innen 2020 med 26% og innen 2030 med 29% på egenhånd. Med internasjonal hjelp økes ambisjonen til 41% reduksjon. Indonesia bekreftet i 2019 at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet med Indonesia startet kan betale Indonesia for reduserte klimagassutslipp fra avskoging.

 

 

Norge inngikk et klima- og skogpartnerskap med Indonesia i 2010, etter at landet lanserte ambisiøse klimamål. Norge lovet å bidra med inntil 1 milliard dollar dersom Indonesia leverer resultater i form av reduserte klimagassutslipp. Avtalen skisserer også en rekke institusjonelle og regulatoriske reformer Indonesia skal levere på. I de siste to årene har reformarbeidet skutt fart. Presidenten signerte i fjor et palmeoljemoratorium, som stopper all ekspansjon av nye oljepalmeplantasjer. Indonesia vedtok i tillegg å beskytte all gjenværende intakt torvmyr mot fremtidig drenering. Denne forskriftsendringen kan over tid gi utslippsreduksjoner på flere milliarder tonn CO2.

Mye tyder nå på at disse reformene har startet å virke: Avskogingstall fra Indonesia viser at utslipp fra avskoging og skogforringelsen ble redusert med 7,4 millioner tonn Co2 i 2017 sammenlignet med et 10-årig historisk gjennomsnitt. Tall fra Global Forest Watch viser at avskogingen fortsatte å gå ned i 2018. Ifølge denne analysen var tapet av urskog 40% lavere enn gjennomsnittet for årene 2002-2016.På svært karbonrik torvmyr er utviklingen enda mer positiv – et fall på hele 80% fra snittet 2002-2016.

  • Norge har lovet Indonesia inntil 1 milliard USD, hvorav 80% skal være resultatbaserte utbetalinger.
  • Rundt 200 millioner USD har blitt satt av til investeringer i programmer som kan hjelpe Indonesia til å nå den resultatbasert fasen.
  • Så langt er ca. 13,5% av midlene eller rundt 808 millioner NOK, utbetalt.