Historisk arkiv

Et skritt nærmere en global plastavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det internasjonale miljøregelverket er ikke godt nok til å hindre at plastavfall havner i naturen. En gruppe myndighetseksperter ber nå FN vurdere en ny global avtale for å stanse plastforurensing.

I begynnelsen av november møttes over 200 delegater fra myndigheter, næringsliv og sivile organisasjoner fra hele verden for å diskutere hvordan verden skal håndtere den økende mengden plast i havet. Et stort flertall av ekspertene ga sin støtte for at verden bør starte forhandlinger om en global avtale mot plastforurensing under FNs miljøforsamling.

- Det er skremmende å vite at store mengder plast havner i havet og naturen hver dag, og at problemet bare øker. På samme måte som verden går sammen for å få ned klimagassutslippene gjennom Parisavtalen trenger vi en internasjonal avtale for å få fortgang i å redusere plastforurensingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

På norsk initiativ etablerte FNs tredje miljøforsamling ekspertgruppen som skulle undersøke hvilke globale tiltak som vil være mest effektive for å redusere plastforurensing i havet. Ekspertgruppen har nå identifisert en rekke tiltak som de ber land vurdere på FNs femte miljøforsamling. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er president for møtet som vil finne sted i 2021.  

Ressurser på avveie

Store mengder plast havner i havet hver dag. Beregninger viser at produksjonen av plast vil fordobles i løpet av de neste 20 årene. Det er grunn til å forvente at forurensingen vil øke tilsvarende dersom ikke tiltak settes inn raskt.

Ekspertgruppen er enige om at nåværende tiltak ikke er tilstrekkelig. De mener at det må iverksettes nye effektive tiltak, gjennom hele livsløpet til plasten, på nasjonalt, regionalt og globalt nivå for å stanse utslipp til havet.

- Plastforurensingen ødelegger havet og naturen vår, med betydelige skadeeffekter på dyreliv og artsmangfold. Men dette er ikke bare et forurensingsproblem, det er også dårlig ressursutnyttelse. Jeg mener en global avtale vil bidra til at land kan ta sterkere grep om plasthåndteringen enn de ellers ville vært i stand til å gjøre, sier Sveinung Rotevatn.

Digitale møter

På grunn av pandemien kunne ikke delegatene møtes ansikt til ansikt og møtet foregikk i stedet over internett. Det var til tider store tekniske utfordringer i gjennomføringen av møtet ettersom lav internetthastigheten skapte utfordringer for flere delegater.

- Det er bra at gruppen klarte bli enig, selv under slike omstendigheter. Miljøproblemene forsvinner jo ikke selv om pandemien raser. Vi har ikke tid til å utsette alle vanskelige diskusjoner til vi er tilbake til normalen, sier Rotevatn.

Internasjonalt er det økende støtte til å få på plass en global avtale for å redusere plastforurensingen i verden. Rundt 110 land er omfattet av politiske støtteerklæringer som viser villighet til å utforske denne muligheten. Flere store land inkludert USA og Kina har imidlertid ikke uttrykt støtte for en ny avtale.