Forsiden

Historisk arkiv

Ny kunnskap om kommunen i markedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ALT advokatfirma sett nærmere på forholdet mellom kommunal markedsvirksomhet og EØS-avtalens statsstøtteregler. Rapporten beskriver blant annet når kommunene anses for å utøve «økonomisk aktivitet», og dermed omfattes av EØS-avtalens foretaksbegrep.

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ALT advokatfirma sett nærmere på forholdet mellom kommunal markedsvirksomhet og EØS-avtalens statsstøtteregler. Rapporten beskriver blant annet når kommunene anses for å utøve «økonomisk aktivitet», og dermed omfattes av EØS-avtalens foretaksbegrep.

Mye av den kommunale markedsvirksomheten antas i dag å ligge i kommunalt eide selskaper, men det er en del som utøves innenfor kommunene som rettssubjekt. Det er særlig i slike tilfeller det kan oppstå problemer med statsstøttereglene.

Rapporten kommer med flere anbefalinger til regulering og organisering av den kommunale markedsvirksomheten.

Departementet vil oversende rapporten til Kommunelovutvalget, som tar med seg anbefalingene inn i sitt arbeid.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00