Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ALT advokatfirma sett nærmere på forholdet mellom kommunal markedsvirksomhet og EØS-avtalens statsstøtteregler. Rapporten beskriver særlig når kommunene anses for å utøve "økonomisk aktivitet", og dermed omfattes av EØS-avtalens foretaksbegrep.

Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler (pdf)