Historisk arkiv

Cathrine Krøger ny juryleder for Klarspråksprisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Cathrine Krøger, mangeårig litteraturkritiker i Dagbladet, er oppnevnt som ny juryleder for Klarspråksprisen. Nytt av året er også at kommuner og fylkeskommuner kan konkurrere om en egen pris. Juryen tar nå imot nominasjoner.

""

- I Cathrine Krøger har vi fått en juryleder med solid språkkompetanse og et levende engasjement for godt forståelig språk. Jeg har store forventninger til at Krøger vil bidra til å løfte klarspråksarbeidet i det offentlige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Dette er både stas og meningsfylt, sier Cathrine Krøger. - Prisene er et effektivt redskap i arbeidet med å rense språket for mye av den tåketalen som omgir oss. Krøkkete språk er ikke bare en irriterende tidstyv, men skaper også en avmakt som kan virke lammende, sier den nye jurylederen.

Om lag en av tre innbyggere har problemer med å forstå innholdet i offentlige dokumenter som brev, skjema og veiledninger. Uklart språk skaper bry for innbyggerne, og stat og kommune må bruke tid på unødige henvendelser og individuell veiledning.

Klarspråksprisen tildeles offentlige virksomheter som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et skriftlig språk som er godt, klart og brukervennlig. Nytt i år er en priskategori for klart språk i kommunene.

- Klart språk i kommunene er spesielt viktig fordi kommunene tilbyr en rekke tjenester og har mye kontakt med innbyggerne sine. Med en ny priskategori for kommunene vil vi inspirere til innsats for et klart og forståelig språk også i kommune-Norge, sier Sanner.

Temaprisen for 2016 deles ut til et statsorgan eller en kommune som har jobbet spesielt med tekst som formidler et negativt budskap med klart, godt og brukervennlig språk. Kandidater til Klarspråksprisen 2016 kan nomineres til og med 21. oktober.

Dette er den nye juryen:

  • Cathrine Krøger, litteraturanmelder i Dagbladet og sykepleierstudent
  • Fatima Almanea, ungdomspolitiker og samfunnsdebattant
  • Jan Olav Fretland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Anne Mette Hjelle, kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Egil Johansen, fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune

Klarspråksprisen omfatter:

  • hovedpris for staten
  • hovedpris for kommuner og fylkeskommuner
  • temaprisen. Årets tema er klar formidling av negativt budskap
  • utmerkelsen «Årets trekkhund» - kan gis til en person fra alle forvaltningsnivåer


Sekretariatet for juryen er Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT. Kommunesektorens organisasjon KS bidrar til sekretariatsarbeidet. Prisen ble opprettet i 2009, og juryen oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

"Statens klarspråkspris" har nå endret navn til "Klarspråksprisen".

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00